Fraktálna geometria

[:SK] 265004188852e8ed186358b909c1ef36b28ee83322ea423ad6376b9036808c2561c725c623639c24c1304276a5d4a97339cae0a86912ec4de09596c7de1e6f4eca3bff05bbaa2a87865de9a1668c6884b71683bf870a325f7a850fc184ae3b1726c8fd7429ec65a53fa2e1626bff89d238f4695df37d32c5c9ce573a1bdcc26779f26cf3860ac22cef664f8392a728c3af287a6c70e5f92c6234764ae93a610d81af5850cc32550a40b274b339a14c5ddc6f0b7c97e3292d12fded8b3d18949c241b4428d29d5c88923e7d7edeae5319242cf31040ad3322885b70d9a7ca9202pangolinc0aa98717b645c7669fc8032864f9f95dd3af78ecc75102ef523fea803431fe0FGof the structure of the vacuum of space encoded in our musical systemsc1f42dd4774d0aff3f801ec229da24462f6c58d9fa3854644d6ec077d17afb81bb9ee8fc8aaa843885dc0fb228d8447dae010a9837c7fadb90ef6f5ab9375557e1a3bd3d3e5b878e958028199124ad7aba071370d0df21a923d34d7abb29e31e22bf5e745b74cba8793820730fee9f31e88281de800e94402ffdb10c7b6daebdd3fa6887c1ebf89016ceb334e8c237d4

Túžba po zmysle života rezonuje hlboko v každom z nás. Veríme, že naše životy majú zmysel. Túžime vo svete niečo zmeniť, avšak život je chaotický a nepredvídateľný. Často aj napriek našej snahe, niečo zmeniť, nedarí sa nám to.

Fraktálna geometria pozostáva zo základného originálneho jednoduchého tvaru/vzoru, ktorý sa duplikuje/opakuje znova a znova, tým narastá do zložitosti. Ak zmeníme pôvodný jednoduchý vzor, zmeníme tým všetky ostatné generácie tvarov.

62215_4933851424738_863109448_n356fdd40ddb726f888b58c134efd1f17siska2sfnix53Sj7z996DzYEU1_zdDl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9fractalflowerballs1Fractal_2d

Paradox chaosu a poriadku existuje v každej oblasti života. Fraktály ukazujú ako chaos a poriadok spolupracujú. Vytvárajú krásu z jednoduchosti. Deštruktívna energia chaosu vytvára priestor na zmenu, ktorá nám umožňuje sa lepšie spoznať, stať sa silnejší. Núti nás objavovať náš vlastný potenciál, zmysel života. Učí nás ako nachádzať nové spôsoby s jasným zámerom, slobodne sa rozvíjať, tvoriť úžasné veci i v zložitých situáciách. Žiť nadšene a prosperovať.

049ebc08b4563b06cbd78caf995c90e6534246_693093770704632_244838089_n

Jednotlivec môže ovplyvniť ostatných, zabrániť kataklizme, zmeniť základnú štruktúru svojho života. Vo svojej realite si Ty, tento pôvodný vzor – originál, ktorý sám seba duplikuje, narastá do zložitosti. Ak sa sústredíš na svoj pôvodný vzor/na seba, zmeníš ho, všetko ostatné sa musí zmeniť automaticky. Okolie je tvoje zrkadlo. Ak sa Ti nepáči čo v ňom vidíš, je to len preto že si neuvedomuješ skrytý dôvod svojich postojov voči okoliu. Tvoje postoje vytvárajú realitu v akej žiješ. V živote nedostaneš to čo chceš, dostaneš to čo práve si. Dobrá správe je, že vždy sa môžeš zmeniť, pokiaľ začneš na sebe pracovať. Všímaj si preto všetky svoje motívy, zámery a uvedomuj si pôvod svojho správania sa. Ty si všetko, čo prežívaš. Takýmto spôsobom sa stávaš centrálnou hybnou silou tam, kde práve si – svojho prostredia. Zmeň to kým práve si a všetko ostatné sa zmení. Nemôžeš sa dostať zo začarovaného kruhu pokiaľ si neuvedomíš, že okolie je len odrazom teba a stále sa snažíš zmeniť okolie namiesto seba.

76657_374561932626239_85589917_n

Ak si to uvedomíš urobíš seba centrálnym fraktálnym vzorom. Ak žiješ v hlbokej autenticite svojho bytia na základe sebapozorovania stávaš sa centrom fraktálu.

376026_296777660342997_113808208639944_993319_382497936_n62351_624544764226200_1949118207_n

Preto platí, že nevidíme veci také aké sú. Vidíme ich podľa toho aký sme my.

Nekonečným množstvom fraktálov nás príroda obdarováva v zimnom období v podobe nádherných, no chladných bielych chumáčikov. Je to čas, kedy príroda spomalí svoj cyklus a naberá novu silu pre ďalší začiatok. I my, ak chceme urobiť životnú zmenu, ktorá nás má viac priblížiť k sebe, musíme najskôr spomaliť, stiahnúť  sa z rutinného diania a naladiť sa na svoje skutočné Ja. To nám pomôže načerpať nové sily pre nové začiatky.

snow-flake

Fraktály môžme pozorovať v dažďových pralesoch, v moderných oblastiach lekárskeho výskumu, filmoch a po celom svete v bezdrôtových komunikačných sieťach. Najväčším tajomstvom prírodného dizajnu je podivne vyzerajúci tvar, o ktorom sme možno nikdy nepočuli, je však všade okolo nás, krivoľaká opakujúca sa forma, ktorá sa nazýva fraktál. Fraktály sú v našich pľúcach, obličkách, cievach, ale i v kvetoch, rastlinách, klimatickom systéme, v rytme srdca, v samotnej podstate života.

0da5d383ce955fdc83569459bcbd38c21795645_339529956238269_8435490602072399877_n83f21f8067b62d78c8bfcd0f9ab1083102a Zistiť, ako fungujú, si však vyžadovalo matematika, ktorý by sa vysporiadal so starými predsudkami o podivných prírodných formách. Bol ním Benoit Mandelbrot. Nepracoval s rovnicami, ale s obrazmi, robil to celý život. Dokázal vidieť veci, ktoré nikto iný nepredpokladal, až kým na ne neupozornil. Tvrdil, že veľa prírodných tvarov sa dá matematicky opísať vďaka fraktálom. Toto slovo použil na pomenovanie kostrbatých tvarov. Vďaka nemu mohli ľudia uvidieť tvary, ktoré boli vždy okolo nich, no zdanlivo neviditeľné. Neviditeľné sa zrazu stalo viditeľným. V chaose sa objavil poriadok. Mandelbrot tvrdil, že fraktál možno vytvoriť z jednoduchého tvaru, ak ho opakovane rozdelíme na menšie kúsky. Carpenter sa rozhodol túto teóriu vyskúšať v počítačovej grafike. Za 3 dni sa mu podarilo vytvoriť pohoria. Metóda bola jednoduchá. Začínate s krajinou vytvorenou z veľkých trojuholníkov. Potom každý z nich rozdelíte do ďalších štyroch trojuholníkov. To sa opakuje znova a znova. Matematici to nazývajú interakcia, je to základ fraktálnej geometrie. Obrázky, ktoré takto počítačovo vznikli boli úchvatné. Tým sa otvoril nový svet pre tvorbu animovaných filmov. Carpenter túto metódu využil pre vytvorenie planéty v Star Trek II. Bol to prvý celovečerný film vytvorený počítačovou grafikou.

stp2-1701f

Viac sa môžete dozvedieť v dokumente Fraktály – Lov na skrytú dimenziu. Ale i v dokumente Teorie chaosu. Ľudia sa na svet pozerali komplexne okrem Mandelbrota. Čo pôsobilo zložito nematematicky. Mandelbrot sa nezamýšľa nad tým, čo vidí, ale čo viedlo k vzniku toho čo vidí. Nekonečné opakovanie dáva fraktálom jednu z ich charakteristický vlastností, čo matematici nazývajú sebe podobnosť.

Japonský umelec 19. Storočia Katsushika Hokusai si tiež všimol tento prírodný systém a fraktály maľoval do svojich obrazov.

4278fff85966838f31ca67f94a36db78

Pomocou fraktálov môžeme presne merať prírodné tvary a robiť výpočty, ktoré môžu byť aplikované na všetky formy od povodí riek až po ohyb oblakov. Všetky živé dynamické systémy, ktoré matematika považovala za matematicky neopísateľné sa pomocou fraktálov dajú nie len matematicky merať, ale i pochopiť. Vedec Dan Winter zistil, že fraktál je nekonečná kompresia. Ak fraktál stále približujete dostanete rovnaký tvar. Pokiaľ sa chcete priblížiť k centru do nekonečna je riešením pomer zlatého rezu.

masterprinciple2siska1

Fraktalita je jediná cesta pre riešenie času a priestoru. Existujú rovnice, že čas je fraktálny tak ako priestor. Viac sa môžete dozvedieť tu.

Zdroj: www.alminewisdom.com a document Fraktály – hon na skytou dimenzi.

[:en]..stránka sa pripravuje[:]

Recent Posts